Relasjonsterapeut


Sammen skaper vi et trygt rom, hvor vi kan finne løsninger for å bedre din relasjon til deg selv og andre.

Fleksibel og forståelsesfull


Jeg latet som alt var bra hele tiden, men det var ikke det. Selvverdien var lav og fant ikke noe sted jeg ble trygg på å prate om det som plaget meg. Men så kom jeg over Marte på instagram og tok kontakt. etter gjentatte timer der lærte jeg hvorfor jeg muligens jeg gjorde som jeg gjorde. Hun lærte meg å stille riktige spørsmål til meg selv, sette grenser og bedre min relasjon til meg selv. Veldig veldig glad for at jeg tok timer der!"


Mann, 28 år